Förlagets beskrivning

Stepping Stone är en populär serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning, nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram.

Stepping Stone delkurs 4, elevbok bygger vidare på Stepping Stone delkurs 3. Läromedlet utökar och fördjupar elevernas ordförråd, grammatikkunskaper och medvetenhet om den engelskspråkiga världen. Dessutom vidareutvecklas deras förmåga att förstå vardagsengelska och att uttrycka sig både muntligt och skriftligt.