Förlagets beskrivning

STELLA är en heltäckande läromedelsserie i NO och Teknik för årskurserna 7-9. Serien består av stadieböcker i ämnena Biologi, Fysik, Kemi och Teknik.  STELLA utgår från de reviderade kursplanerna i alla faktatexter, undersökningar och elevuppgifter.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.