Förlagets beskrivning

Bokens texter är tematiskt ordnade kring ämnen som intresserar och skapar debatt. De är även valda för att tydligt representera olika genrer. I anslutning till kapiteltexterna finns utförliga ordlistor och i en mängd övningar tränas, med utgångspunkt i texterna, det abstrakta ordförrådet, ordbildning, fraser och grammatik. I det digitala läromedlet finns hela boken inläst med textföljning. Här kan eleverna öva vidare på de moment som behandlas i boken.