Förlagets beskrivning

I Språkintroserien får eleverna goda möjligheter att snabbt och enkelt ta till sig nödvändiga, grundläggande kunskaper i svenska språket. Språkintro 3 är seriens avslutande del och tar vid där Språkintro 2 slutade. Utifrån samma modell som tidigare utvecklas språket till att eleven kan gå vidare och fullt ut ägna sig åt gymnasieämnena. Materialet är uppbyggt utifrån beprövad forskning kring genrepedagogik, ett formativt arbetssätt samt en kontrastiv språksyn.