Förlagets beskrivning

Spegla språket digital innehåller samma populära texter och övningar som den tryckta boken. Grundboken bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning, är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Dessutom innehåller boken mallar och modeller som stöttar lärandet. Det inbyggda lärarstödet spar tid åt läraren, vägleder när så behövs samt gör det smidigt och tryggt att arbeta digitalt.