Förlagets beskrivning

SpårEtt är ett grundläggande läromedel som vänder sig till elever med kort eller ingen skolutbildning. Läromedlet täcker A- och B-kursens mål för Spår 1 inom sfi-undervisningen.

I den digitala delen finns dessutom kompletterande interaktiva hör-, tal-, läs- och skrivövningar samt en interaktiv version av elevboken, inläst med textföljning.