Förlagets beskrivning

Alla har rätt till kunskap om sin egen kropp och sexualitet. I Snippboken beskrivs snippans viktigaste delar enkelt och tydligt, med text och bild. Texten är skriven i du-form och vänder sig på så sätt direkt till tjejen som läser/lyssnar på den.