Förlagets beskrivning

Snacka går ju! B är den andra av tre elevböcker i serien Snacka går ju! Det är en kombinerad text- och arbetsbok i ämnet svenska. Varje kapitel i Snacka går ju! tar avstamp i ett språkligt uttryck. På ett finurligt vis leds den röda tråden vidare i kapitlet genom textutdrag och uppföljande övningar.