Förlagets beskrivning

Skriva svenska hjälper eleverna att bli bättre skribenter genom att få dem att verkligen känna sig som just skribenter.

Arbetssättet tydliggör skrivprocessen: hur skribenter jobbar från de första funderingarna, med planering och med att skriva utkast, till specifika val av ord, meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning när texten närmar sig publicering.