Förlagets beskrivning

Nu kommer Singma för mellanstadiet! Att ge elever goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse att lära mer det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter.

Allt stöd du behöver finns i lärarhandledningen.