Förlagets beskrivning

Samhällskunskap 4 - 6 grundbok rev är skriven utifrån det centrala innehållet för samhällskunskap i Lgr22. Bokens kapitel är namngivna nästintill ordagrant utifrån punkterna i centralt innehåll .