Förlagets beskrivning

SOL NOVA är ett modernt, heltäckande språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel. Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar.