Förlagets beskrivning

Ett språk- och kunskapsutvecklande SO-läromedel. Serien består av  årskursböcker i respektive SO-ämne. I SOL NOVA Samhälle får eleverna bland annat undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och se konsekvenser av samhällsförändringar.