Förlagets beskrivning

I SOL NOVA Religion får eleverna bygga upp en förståelse för religionens och livsåskådningars betydelse för människan. Ett digitalt läromedel i en plattform med verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.