Förlagets beskrivning

Serien består av årskursböcker i respektive SO-ämne. SOL NOVA är språk- och kunskapsutvecklande. I SOL NOVA Historia får eleverna se utvecklingslinjer i historia och hur samhällen förändrats genom tiderna fram till i dag.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna.