Förlagets beskrivning

Levande historia 8 fortsätter där bok 7 slutar, med den europeiska medeltiden och skildrar sedan tiden fram till 1900-talets början. Boken visar hur den europeiska dominansen grundas och lyfter fram begrepp som imperialism och kolonialism.

Den beskriver renässansen, upplysningen och de stora revolutionerna och hur dessa resulterade i nya samhällsklasser och idéer som vi fortfarande bär med oss.  Även i åttans bok finns den Röda tråden med.