Förlagets beskrivning

SO-S Historia Ämnesboken presenterar historien från forntid till vår tid. I årskursböckerna har innehållet fördelats så att årskurs 7 tar upp tiden fram till 1700-talet, årskurs 8 behandlar perioden från den franska revolutionen fram till första världskriget och den ryska revolutionen. Och årskurs 9 tar upp mellankrigstiden fram till våra dagars stora omvälvningar.

Det historiska källmaterialet, med tillhörande arbetsuppgifter, utgörs av lagar, dikter, fotografier, konstverk, statistik, intervjuer och tidningsannonser.