Förlagets beskrivning

Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara är uppföljaren till Röda tråden Skriv och öva A + Läs och svara A. Boken utgår från en helhetssyn på läs-och skrivutveckling i svenskundervisning. Här får eleven öva såväl läsförståelse som språkförståelse och skrivande på olika sätt.