Förlagets beskrivning

Robinböckerna är en ny, humoristisk läromedelsserie F-3, med såväl omfattande tryckt och digitalt lärarstöd, läseböcker och arbetsbok som digital färdighetsträning i Bingel. Läseboken för respektive årskurs finns på tre nivåer så att alla elever ges möjlighet att utveckla sin läsning efter egen förmåga.Blå nivå har minst text och en fortsatt enkel meningsbyggnad. Den passar elever med språkliga utmaningar eller som just håller på att tillägna sig språket.

I varje kapitel i alla läseböcker, oavsett nivå, finns lyssningskoder (QR-koder). Det som behövs för att kunna få berättelsen uppläst är en mobil eller surfplatta.