Förlagets beskrivning

En mosaik är en lättillgänglig grundbok för gymnasiets kurs 1 i religionskunskap.
I tre block förmedlar En mosaik faktakunskaper, begrepp och modeller - verktyg för att delta i det offentliga samtalet kring mångkultur, religion och etik.