Förlagets beskrivning

Ready Steady Go! 3 förbereder eleverna för det nationella provet och är inriktad på att ge eleverna tillräckliga kunskaper för att få ett godkänt betyg i engelska i åk 9. Elevboken är indelad i 8 kapitel med 8 sidor vardera. I varje kapitel finns texter inom olika genrer och på olika nivåer. Hörförståelseuppgifterna är mer omfattande än tidigare och det ingår även filmer och uppgifter inom digital kompetens där eleverna får söka på Internet och spela in ljud och film.