Förlagets beskrivning

Läsförståelseövningar för de yngre eleverna i engelska. Roliga och intresseväckande texter. Eleverna kan arbeta med de 25 olika texterna i den ordning de själva vill. Men du kan även som lärare välja att presentera en särskild text för hela klassen. Varje arbetsblad omfattar en text med ordlista, illustration samt påståenden till texten som besvaras med True/False.