Förlagets beskrivning

Genom att lösa korsord får eleverna på ett lustfyllt sätt lära sig ljudanalys, olika ord och begrepp, logiskt tänkande samt att skriva ord av olika slag. Rätt i krysset är ämnesövergripande och stimulerar elever i olika åldrar. Korsorden är nivågraderade och konstruerade för att eleverna ska kunna lösa dem självständigt.