Förlagets beskrivning

Räknespår är ett finlandssvenskt läromedel för elever i förskoleklass som följer den svenska läroplanen.

Fokus på talförståelse, jämförelser, form- och mätövningar samt matematiska tillämpningar.
Består av nio kapitel som följer årstiderna. 

• Utvecklar talförståelse
• Integrerar matematik och språk
• Ökar medvetenheten om vår miljö