Förlagets beskrivning

Räddningsmedicin beskriver Första hjälpen vid olycksfall, akut insjuknande och psykosocialt omhändertagande.

Bemötande av skadade samt fysiska och psykiska reaktioner hos den drabbade, anhöriga, närstående och insatspersonal ingår också. Ett kapitel beskriver hur den statliga och kommunala räddningstjänsten samt den prehospitala akutsjukvården är organiserade.