Förlagets beskrivning

Punkt är ett engagerande läromedel som konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3 och låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.

Texterna är upplästa med en neutral talsyntes, AI, vilket gör att rösterna blir verklighetstrogna