Förlagets beskrivning

Läromedlet följer kursplanen i Psykologi 1 och innehåller kapitel om psykologins historiska framväxt, stress och socialpsykologi. Läromedlet lyfter också fram de områden där forskningen har gått framåt som mest, såsom kognitiv psykologi och biologisk psykologi.