Förlagets beskrivning

Psykologi 1, 2a, 2b följer Skolverkets styrdokument och har en progression från grundläggande till fördjupande kunskaper. Boken är rikt illustrerad med både foton och förklarande grafik. Till alla kapitel i kurs 1 och 2a finns arbetsuppgifter samt ordförklaringar av ord och begrepp som är viktiga för ämnet. Dessutom exemplifieras bedömningsmatriser för att visa hur lärare kan bedöma elevers kunskaper. Till boken finns en omfattande och tydlig lärarhandledning som underlättar lärarens arbete samt ett webbstöd med kopieringsunderlag.