Förlagets beskrivning

Prima Formula 5 Elevbok 2:a upplaga är ett basläromedel i matematik, med grunden i forskningsstudier och inspiration av mattelyft. 

Nya upplagan är tydlig och lätt att arbeta med! Eleverna får både konkret och abstrakt förståelse. Återkommande Måluppgifter visar att alla elever når minst E-nivå. Med Provuppgifter får eleverna vänja sig vid uppgifter där högre kvaliteter kan uppvisas.