Förlagets beskrivning

Perspektiv på historien Plus är ett fylligt läromedel för kursen Hi1b. Den kronologiska framställningen av historien varvas med dokumentövningar och analyserande övningar där eleverna får jobba med historien.
Perspektiv på historien Plus: 
• stark genushistorisk tråd och tydligt globalt perspektiv 
• dokument- och analysövningar 
• frågor av olika typ efter varje avsnitt 
• Interaktiva kartor, tidslinjer, film och ljudklipp