Förlagets beskrivning

I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats.

Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats.  Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion - hela vägen fram till bedömning.