Förlagets beskrivning

PULS Religion täcker kursplanens centrala innehåll i religionskunskap för årskurserna 4-6 i läroplanen Lgr22.

Boken inleds med ett kapitel som förklarar vad religion är. De abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam presenteras med samma upplägg och återkommande rubriker, vilket gör det lätt att studera likheter och skillnader mellan dem. Hinduism och buddhism beskrivs i ett samlat kapitel. Bokens följande kapitel handlar om religionen i samhället och etik och livsfrågor.

Digitalt extramaterial finns att tillgå på förlagets hemsida.