Förlagets beskrivning

PULS Biologi Människan beskriver människans organsystem med de olika organens namn, utseende placering och hur de samverkar. Dessutom finns texter om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Det sista kapitlet tar upp puberteten och hur en ny människa blir till.