Förlagets beskrivning

Ord & Äventyr Läsebok 2B Hemligheten är för elever som läser med flyt samt för gemensam högläsning och tillhörande text- och bildsamtal. En äventyrlig berättelse som även innehåller beskrivande, instruerande och förklarande text.
Ord & Äventyr i korthet
• läsebok i två nivåer som väcker lust till läsning
• uppgifter på flera nivåer
• digital färdighetsträning för elever
• digitalt och tryckt lärarstöd