Förlagets beskrivning

Ord & Äventyr Läsebok 2A, Hemligheten passar de elever som läser korta och enkla texter. Det är en äventyrlig berättelse även innehållande beskrivande, instruerande och förklarande text. 
Ord & Äventyr i korthet:
• läsebok i två nivåer som väcker lust till läsning
• uppgifter på flera nivåer 
• digital färdighetsträning för elever
• digitalt och tryckt lärarstöd