Förlagets beskrivning

Ord & Äventyr Läsebok 1A Mysterier på Äppelstigen passar elever som inte knäckt läskoden. Texten har kort ord- och meningslängd och långsam progression. Det är en äventyrlig berättelse även innehållande faktatext, efterlysning och intervju.

Ord & Äventyr:
• läsebok i tre nivåer som väcker lust till läsning
• uppgifter på flera nivåer
• digital färdighetsträning för eleverna
• digitalt lärarstöd