Förlagets beskrivning

Omvårdnad 1 Digital är ett heldigitalt läromedel för kursen Omvårdnad 1 och riktar sig till de som utbildar sig till undersköterska eller vårdbiträde. Läromedlet har en tydlig koppling till kursplanen och är indelad i tre delar som behandlar bakgrund, praktisk omvårdnad och sjukdomar. Kursens faktatunga innehåll görs begripligt och lätthanterligt. Texten och elevnära och fokus ligger på den framtida yrkesrollen – arbete som undersköterska eller vårdbiträde.