Förlagets beskrivning

Boken är uppdelad i ett Intro-avsnitt samt Unit A-E. Det finns tre kapitel i varje Unit. Varje Unit inleds med en målsida. I Did you get it? får eleverna visa att de har förstått texten. Med hjälp av en bildordlista utökas temats ordfält. I de kommunikativa övningarna tränas ordförråd, fraser och grammatik. Fokusrutorna förklarar grammatiska moment på ett enkelt sätt. Sista avsnittet ger eleverna inblick i vardagsliv och kulturella företeelser i Australien och Kanada. Avsnittet Literature innehåller utdrag ur skönlitterära böcker.