Förlagets beskrivning

Ett aktuellt och modernt material för slöjdämnet som följer Skolverkets läroplan Lgr22 och gör inlärningen varierad, lustfylld och inspirerande. Läromedlet omfattar arbetsprocessen, kulturella uttryck i Sverige, slöjdtekniker, verktyg och redskap, säkerhet i slöjdsalen samt material, återvinning och hållbarhet. Kunskapsinhämtningen sker genom text och bild, quizzar, temaprojekt och filmer som kompletterar och stödjer lärarens undervisning.