Förlagets beskrivning

Ett aktuellt och modernt material för slöjdämnet som följer Skolverkets läroplan och gör inlärningen varierad, lustfylld och inspirerande.
Läromedlet omfattar arbetsprocessen, kulturella uttryck genom historien, slöjdtekniker, verktyg och redskap, säkerhet i slöjdsalen samt miljö, återvinning och hållbarhet. Kunskapsinhämtningen sker genom text och bild, aktiviteter, temaprojekt och instruktionsfilmer som kompletterar och stödjer dig som lärare.