Förlagets beskrivning

Metafor 3 täcker kursen Svenska 3. Läsning och text är i fokus och det finns tydliga stödstrukturer som gynnar alla. Eleverna får läsa olika texter och ta del av hur texttyper byggs upp. I varje avsnitt finns läs- och skrivmallar, guider, kamratrespons- och självskattningsformulär. Kamratrespons och självskattning tränar förmågan att granska eget och andras arbete.