Förlagets beskrivning

Mattekojan är ett basläromedel i matematik, med tydligt fokus på taluppfattning för att bygga elevernas förståelse och matematiska grund. Innehållet har utformats utifrån Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning. 

Som stöd i undervisningen får eleverna följa en berättelse som på ett härligt sätt skapar engagemang i klassen. Grodan Gugge och humlan Sum-Sum hjälper barnen att förstå matematiken!

Mattekojan har utvecklats tillsammans med erfarna författare, 40 lärare och 700 elever som säkerställt rätt nivå, rätt progression och ett bra undervisningsflöde. 

Mattekojan 1A, elevbok bearbetar Taluppfattning i vartannat kapitel. I mellankapitlen behandlas kursplanens återstående områden, ett i taget. Förståelsen för matematiska tankar och begrepp byggs upp och används.

Klassen följer grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänners äventyr på ängen, vid vattnet och i skogen. Varje läsår har sitt geografiska område. Kapitlen startar med en sagobild. Sagans karaktärer återses i samtalsrutor och uppgifter. Härligt engagemang skapas och eleverna får sammanhang i sin undervisning. 

Varje kapitel behandlar tre mål. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Extra uppgifter hittar du i Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum. Gugge repeterar de tre målen. Sum-Sum fördjupar förståelsen.

Lärarhandledningen ger tydligt stöd i hur du förenklar eller utmanar, vad du bör observera och vanliga missuppfattningar, så att du kan anpassa undervisningen till alla dina elever. Där finns också lättarbetade aktiviteter för elevernas lärande med flera sinnen. 

Mattekojan 1A innehåller: 
- förståelse för uppdelning av talen 5-10, talrader och tallinjen
- jämna och udda tal, dubbelt och hälften
- de första additions- och subtraktionsstrategierna
- likhetstecknets betydelse och öppna utsagor
- geometriska former, diagram och programmering

Mattekojan i korthet:
• Fokus på taluppfattning 
• Sagotema ger lust och nyfikenhet
• Enkelt att anpassa för alla elever 
• Utprovat av 40 lärare och 700 elever