Förlagets beskrivning

Till varje årskursbok finns två Träningshäften. De vänder sig till de elever som behöver extra färdighetsträning. Häfterna sätter fokus på den grundläggande matematiken och har ett mycket tydligt språk.

Kapitelordningen är samma som i grundboken. De fungerar som elevernas egna arbetsböcker, och eleverna skriver direkt i häftet.