Förlagets beskrivning

Bryggan Bas gör det möjlighet för alla elever att lyckas med mellanstadiets matematik.

Boken sammanfattar det centrala innehållet i matematik till och med årskurs 6 och har en tydlig struktur, ett elevnära språk och varierade uppgifter som tränar de fem matematiska förmågorna.