Förlagets beskrivning

Matte Direkt 6B grundbok är en komponent i serien Matte Direkt 4-6 och är fortsättningen till Matte Direkt 6A grundbok. Här möter eleven de två resterande kapitlen av innehållet för årskurs 6 samt tillhörande Repetitionskapitel. I kapitlet Sluttampen finns Genrepet och Styva linan. Här får eleven möjlighet att repetera mellanstadiets matematik på sin nivå. Genrepet vänder sig till alla elever medan Styva linan ger utmaning till den som behöver. Detta kapitel kan du använda inför, under eller efter nationella proven. 

ALVA appen innehåller digitalt extramaterial för läxläsning och färdighetsträning.