Förlagets beskrivning

Matte Direkt Skriva-böcker välkomnar eleven att räkna och skriva direkt i boken. Skriva-böckerna vänder sig till elever som arbetar med grön grundkurs och blå kurs. Utöver Matte Direkt-seriens förklarande genomgångsrutor så erbjuder Skriva-boken stöd och struktur åt eleven i hur man till exempel ställer upp i rutnät.