Förlagets beskrivning

Matte Direkt 5A grundbok har en enkel och tydlig struktur och möjliggör för alla elever att arbeta utifrån sin nivå. Elevboken innehåller 4 kapitel. Varje kapitel inleds med en intresseväckande ingressbild där matematiska begrepp och målsättningen med kapitlet finns, samt diskussionsfrågor som lämpar sig väl för helklassdiskussion.

ALVA appen innehåller digitalt extramaterial för läxläsning och färdighetsträning.