Förlagets beskrivning

Matte Direkt 4B grundbok har en enkel och tydlig struktur och möjliggör för alla elever att arbeta utifrån sin nivå. Elevboken innehåller 4 kapitel. Varje kapitel inleds med en ingressbild där matematiska begrepp och målsättningen med kapitlet finns, samt diskussionsfrågor som lämpar sig för helklassdiskussion.

Materialet kan kompletteras med Matte Direkt Skriva-böcker där eleven kan räkna och skriva direkt i boken. Skriva-böckerna vänder sig till elever som arbetar med grön grundkurs och blå kurs. 

ALVA appen innehåller digitalt extramaterial för läxläsning och färdighetsträning.