Förlagets beskrivning

Bortsett från titeln är Matematik inför Gy identisk med Matematik inför A. Boken innehåller det viktigaste ur matematiken för skolår 7-9. En omväxlande och lättarbetad bok som riktar sig till elever som behöver repetera innan de börjar kurs 1 i gymnasieskolan eller på komvux.