Förlagets beskrivning

Mat är en mycket enkel arbetsbok som ingår i läromedelsserien Kropp och hälsa. Här möter eleven begrepp, bilder och enkla samband om varierad och nyttig kost. Övningarna består i att dra streck, numrera, ringa in och skriva av och presenteras med återkommande symboler och exempel. Alla nya ord introduceras med bild + ordbild.

Arbetsboken är begränsad till 16 sidor för att eleven ska uppleva det möjligt att klara av hela boken. Övningarna är anpassade för att även elever med begränsad läskunnighet ska kunna arbeta delvis självständigt.